07979995422

HOTLINE 24/7

Chính sách bảo mật thông tin

Mua Hộ Sài Gòn cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Mua Hộ Sài Gòn thực hiện trước khi truy cập website để được đảm bảo về quyền lợi riêng tư.

1. Mục đích thu thập thông tin

Khi các bạn mua hàng tại Mua Hộ Sài Gòn sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân như: email, họ tên, số ĐT liên lạc, địa chỉ liên lạc. Chúng tôi dùng thông tin trên để liên hệ với quý khách cho việc giao dịch mua hàng của quý khách.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website muahosaigon.com. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào muahosaigon.com, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến để phân biệt khách hàng mua hàng hay hacker tấn công website.

2. Phạm vi khai thác thông tin

CÔNG TY TNH XSMART thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Các thông tin đó là: Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ để giao hàng, địa chỉ email. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin khuyến mãi…

3. Thời hạn lưu trữ thông tin trên website

Thời hạn lưu trữ thông tin của quý khách chấm dứt khi Mua Hộ Sài Gòn được yêu cầu của quý khách xóa bỏ thông tin trên website. Trong thời gian còn lưu trữ trên website. Mua Hộ Sài Gòn có thể sử dụng để liên lạc với quý khách để gửi thư ngỏ, chăm sóc khách hàng, khuyến mãi,….

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của quý khách hàng Mua Hộ Sìa Gòn chỉ sử dụng vào mục đích mua bán giữa Mua Hộ Sài Gòn và quý khách cho những đơn hàng quý khách đã đang ký mua trên website. Chúng tôi không cung cấp thông tin của quý khách cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của quý khách. Chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng bao gồm: Hộ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ email và những thông tin quý khách đã đăng ký trên website. Chúng tôi sẽ chịu mọi pháp lý về việc tiết lộ thông tin khách hàng và chúng tội không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin của quý khách cung cấp ban đầu không chính xác.

Trong trường hợp website lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Mua Hộ Sài Gòn  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 

Trân Trọng!

Copyright © 2018 Mua Hộ Sài Gòn. All rights reserved.